Volumetrik Dental Tomografi

Volumetrik Dental Tomografi

Dental tomografi x-ışını kullanılarak incelenmek istenilen bölgenin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir.
Volumetrik Dental Tomografi

DENTO MAKSİLLO FASİYALRADYOLOJİ BİRİM SUNUM DOSYASI

DENTAL TOMOGRAFİ NEDİR?

Dental tomografi x-ışını kullanılarak incelenmek istenilen bölgenin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Tomografi görüntüsü ile normal röntgen filmlerinde görülmeyen kemik ve yumuşak doku detayları görülebilmektedir. Merkezimizde konik ışın prensibi ile çalışan Morita marka Veraviewepocs 3D cihazı kullanılmaktadır. Dental tomografi cihazı ile aksiyel, sagital ve koronal planlardan çok sayıda kesit alınır. Daha sonra bu kesitler ileri düzey yazılımlar yolu ile yeniden dilimlenip yapılandırılarak hedeflenen bölgenin istenilen açıdan ve her yönden görüntülenebilmesi sağlanır. Yüksek teşhis detayı ve ölçüm doğruluğu veren bu kesitler her türlü tedavide bir yol gösterici olmaktadır. Ayrıca kafatasının hacimsel görüntüsü oluşturularak kemik yapısı da incelenebilmektedir.


KONİK IŞINLI DENTAL TOMOGRAFİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Medikal bir tomografiye göre 1/6 ye varan oranda daha az radyasyon ile çekim gerçekleşir.
Verilen ışın miktarı sadece 0.7- ile 1.5 panoramik röntgen kadardır.
Işınlar sadece hedef bölgeye gittiği için tiroid bezi, katarakt gibi hassas organlar radyasyondan korunur.
Görüntü kalitesi ve çözünürlük çok yüksektir.


3D GÖRÜNTÜSÜ KULLANMAK SİZE NE SAĞLAR?

Hastaya uygulanacak olan tedavide ileri bir teşhis yöntemi kullanılarak daha yüksek bir tedavi başarısı sağlanır.
Tedaviye karar verme süreci netleşir, karar daha hızlı ve net olarak alınabileceği için hastanın tedavisine daha kısa sürede başlanması sağlanır.

DENTAL 3D TOMOGRAFİ ÇEKİMİ NASIL YAPILIR?

Önce iki yönlü dijital rehber görüntü çekilir.
Hasta cihazdan çıkmadan ekrandaki görüntü üzerinde hedef bölge belirlenir.
Hedeflenen bölgeden 3 boyutlu bir alanın djital hacimsel tomografik (DVT) görüntüsü alınır.


HACİMSEL 3D GÖRÜNTÜDEN NASIL FAYDALANABİLİRSİNİZ?

Panoramik ve periapikal röntgen ile pozlanamayan alanları görüntüleyebilirsiniz.
Çekilen görüntüden koronal, aksiyal, sagital (cross section) kesitler alıp daha detaylı teşhis yapabilirsiniz.
Implant planlama ve cerrahi klavuz hazırlama için yüksek çözünürlüklü data elde edebilirsiniz.
Yumuşak doku tespiti, kemik yoğunluğu ölçümü, mandibular kanal mesafesi ölçümü gibi tedavi öncesi planlamalar yapabilirsiniz.
Tedavi sonrası, protez sonrası ve implant sonrası post operatif kontroller yapabilirsiniz.
Gömük diş, çatlak, anormal sayıda kanal, kist yayılımı gibi tespitler yapabilirsiniz.
Alvelolar doku, sinüs, TMJ ile ilgili teşhisler yapabilirsiniz.

 

Kullanım Alanları

DENTO MAXİLLO FASİYAL CERRAHİ

Gömülmüş,yerinden oynamış dişler (yirmilik dişler, anin dişi, fazla dişler).
Apikal periodontit, çene kistleri.
Önemli anatomik belirteç ve yapıların ameliyat öncesi ve sonrası görüntülenmesi.
Damak yarığı hastaları.
Travma vakaları (kemik ve diş kırıkları).
Eklem TMJ görüntülenmesi.

 

IMPLANTOLOJİ

İmplant planlama ve geri alınması
Kemik kalınlığı ve doku durumunun tespiti
Mandibular kanala veya sinüs tabanına olan mesafelerin tespitiz

 

PERİODONTOLOJİ

İmplant planlama ve geri alınması

Kemik kalınlığı ve doku durumunun tespiti
Mandibular kanala veya sinüs tabanına olan mesafelerin tespitiz

 

ENDODONTİ

Kök kanallarının konfigürasyonu ve görünümü.

Kök kanal ölçümleri.
Anatomik sapmaların ve sıradışı olarak fazla olan kök kanallarının saptanması.

 

ORTODONTİ

Köklerin şekillendirilmesi.
Anatomik durum, dişler arasındaki ilişki.
Periodontal ligament (ankiloz).
Rezorbsiyonlar

 

KULAK BURUN BOĞAZ(K.B.B)

Kulak içindeki sert dokular 3 boyutlu olarak incelenebilir.
Ameliyat sonrası kulak içine yerleştirilen aparatlar görüntülenebilir.
Koklea gibi anatomik yapılar ve kulak içi küçük kemikler 3 boyutlu olarak görüntülenebilir.

 

Cihaz Özellikleri

MORITA VERAVIEWEPOCS 3D MODEL CP-80, 80x80 mm ebatlarında 3 boyutlu dijital volumetrik tomografi, dijital panaromik ve dijital sefalometrik röntgen çeken özel bir cihazdır. Cihazda 2 adet dijital kaset bulunur. 3D kaset C-MOS sensörlü, Flat Panel Dedektördür. Bu kaset ile dento maksilla facia'da istenilen spesifik bir bölgeden veya alt üst tüm çene ve arktan 80x80 veya 40x40 mm ebatlarında 3 boyutlu dijital volumetrik tomografi çekilir. Tomografik görüntüleme alan yukarıda belirtilen alternatif çap ve yüksekliklerde bir silindir şeklindedir. Yeni otomatik doz yönetimi tekniği ile %40 daha da az dozlama yapar. İkinci kaset ise CCD sensörlüdür, dijital panaromik ve dijital sefalometrik çekimlerde ortak kullanılır.

CİHAZ ÖZELLİKLERİ?

Alan ve Voxel Ölçüleri : ø 40 x H 40 mm: 125 μm , ø 80 x H 80 mm: 125 μm
Gri skalası: 13 bit
Çekim süresi: 9.4sn.
Dönüş açısı: 180 derece
Tüp ışın değerleri: 1-10 mA-60-90 kV
Efektif doz: 0.7 - 1.5 panoramik arası
Çözünürlük: 2 l/mm'den büyük
Kesit eni ve aralığı: 0.125-2 mm
Kesit adedi: 300 kesit
Focal Spot: 0.5
Cihaz ölçüleri(m): En:2.00 Der: 1.33 Yük:2.35


Panoramik / Sefalometrik Özellikleri:
-DDAE: Çekimle eş zamanlı ve çekimi yapan ccd sensör ile kişiye özel kemik yoğunluğu ölçümü yapılarak direkt dijital dinamik otomatik doz ve görüntü yönetimi
-AIE: Otomatik görüntü güçlendirme ile görüntülerdeki zengin gri yoğunluğunun ve ışığın optimizasyonu,keskinleştirme ve kontrast/parlaklık dengeleme
-Gri Tonlarının Yumuşak ve Sert Doku Arasında Dengeli Dağılım
-Direk akım ile hastanın absorbe ettiği soft x-ray ışınının azaltılması
-Çekim Ünitesi Kolunun X-Y eksenli hareket kabiliyeti ile çekim özgürlüğü
-Likit kristal ekranlı, dokunmatik dijital kumanda paneli
-Otomatik Odaklama ile net görüntü alanının dişler bölgesine tek tuş ile odaklanması
-Sefalometrikte yumuşak doku filtresi yapan "Density Compensation" özelliği


Panaromik/ Sefalometrik Teknik Özellikler:
Çekim süresi: 7,4 Saniye panoramik, 4.9 saniye Sefalometrik
Efektif doz: 1,5 Mikro sV (1 periapikal röntgene eş değer)
Gri skalası: 16 bit Çözünürlük: 96 um
Sensör piksel boyutu: 48 um
Aktif sensör alanı: 221.2 x 6.1 mm
Panoramik/Sefalometrik Çekim programları:
Standart 1,3 x, Büyütmeli 1,6x,
Pedodontik (Standart 1,3x, 1,6x, Ortoradyal 1,3 ve 1,6, Gölge azaltmalı 1,3x ve 1,6x)
Ön ve arka Sinüs,
Ortoradyal 1,3x ve 1,6x,
Gölge azaltmalı 1,3x ve 1,6x,
TMJ 4'lü projeksiyon
Lateral Sefalometrik,
P/A Sefalometrik


Görüntüleme Yazılımları


Yeniden Dilimleme: İstenilen bölge yeniden açılandırılarak dilimlendirilebilir ve yapılandırılabilir.
Sagital Kesitlerin İncelenmesi: Sagital kesitlerin dilim kalınlığı ve aralıkları istenildiği gibi ayarlanabilir.
Ölçüm: Sagital kesitler üzerinde birebir ölçüm yapılabilir.
MPR: Görüntüler çoklu planda yeniden formatlanarak incelenebilir.
Volume rendering: 3 Boyutlu kafatası yapısı ve kemikler görüntülenebilir.
Görüntüler üzerinde kontrast/parlaklık, keskinlik ve ışık ayarları yapılabilir.

On-demand viewer
Sagital plan görüntüleri cross section olarak sıralanabilir.
Eksenler farklı açılarda ve oblik olarak ayarlanarak yeniden dilimlenebilir.
Volume rendering: 3 Boyutlu kafatası yapısı ve kemikler görüntülenebilir.
MPR: Görüntüler çoklu alanda yeniden formatlanarak incelenebilir.
Kemik yoğunluğu ölçümü yapılabilir.
Mandibular kanal işaretlenip boyanabilir.
İmplant planlaması, açılandırılması ve yerleştirilmesi yapılabilir.


Panoramik viewer;

Görüntülerde kontrast, parlaklık ve ışık ayarları yapılabilir.
Büyütme ve istenilen yere odaklama yapılabilir.
Mesafe ve açı ölçümü yapılabilir.
Görüntü üzerine işaretler konulabilir.
Hasta bilgileri görülebilir, ilave notlar yazılabilir.
Bütün bu özelliklerin yanı sıra on demand ve i-dixel ile yapılabilen her işlem viewer program sayesinde hekimler tarafından yapılabilir.

 

FİLM BASKISI

Kuru baskı lazer cihazı ile film baskısı vermekteyiz. Film üzerinde çekilen bölgenin koronel planda rehber görüntüsü, 3 boyutlu kafatası görüntüsü ve birebir ebatta cross-section kesitler incelenebilir.


VİEWER CD

CD ile birlikte görüntüleme programı verilmektedir. Tercihe göre iki farklı çeşit görüntüleme yazılımı sunulmaktadır: i-dixel viewer ve on-demand viewer Bu yazılımlar sayesinde görüntü ayarlarını, kesitleri değiştirebilir ve çeşitli ölçümler yapabilirsiniz. Ayrıca panoramik imajlar için de ayrı bir görüntüleyici verilmektedir.

 

DİCOM CD

Eğer size ham dicom datası gerekiyorsa X, Y ve Z eksenlerindeki tüm kesitler temel dicom dosyası olarak bir CD de size sunulur. Bu dosyaları dicom destekleyen faklı programalara aktarabilir, cerrahi klavuz hazırlama, katı modlleleme veya ileri düzey implant planlama yapan çeşitli yazılımlarda uyum içinde kullanabilirsiniz.


ON-LİNE PROGRAM

Internet üzerinden görüntülere ulaşıp inceleme olanağı sunulmaktadır.
Betatom tarafından verilecek kullanıcı adı ve şifresi ile www.betatom.com.tr sitesinden yapacağınız girişlerde hastalarınıza ait tüm radyografilere 7 gün 24 saat internet üzerinden ulaşabilirsiniz.
Görüntüler üzerinde detaylı ölçüm, doz büyütülüp küçültme ve analizler yapılabilir.
Yapılan çalışmalar diğer hekimlerle sesli, görüntülü ve yazılı olarak paylaşılabilir.

 

Bizi Arayın! +90 (212) 557 76 98
E-Posta Gönderin! info@betatom.com.tr

Randevu Talep Formu

Kişisel bilgilerinizi 3. kişi ya da kurumlarla paylaşmaz. Kişisel bilgileriniz size ulaşabilmek amacıyla kullanılır.