Ortoröntgenogram / Skolyoz Filmi

Ortoröntgenogram / Skolyoz Filmi

Skolyoz Grafisi ve ortoröntgenogram incelemesi, özel röntgen uygulamalarıdır. Bel kemiğindeki (omurga) eğriliklerin saptanmasında, bunların derecesinin belirlenmesinde skolyoz grafisi, bacak kısıkları ile bacaklardaki eğriliklerin belirlenmesinde ise ortoröntgenogram kullanılmaktadır.
Ortoröntgenogram / Skolyoz Filmi

Bu iki yöntem sayesinde tüm bel kemiğini (omurga) ve her iki bacağı film üzerinde görüntülemek mümkün olmaktadır.Betatom Görüntüleme Merkezi bünyesindeki Dijital Röntgen cihazımızla, sonuca götüren ve kaliteli skolyoz ve ortoröntgenografi incelemeleri rahatlıkla yapılabilmektedir.

Ortoröntgenogram-Alt Extremite Boy Grafisi, özellikle gençlerde ve gelişme çağlarında sık görülen omurga eğriliği (skolyoz) ve bacakların uzunluk ölçümünde yararlanılan bir tetkiktir. Röntgen cihazında yapılır. Çalışma prensibi, normal röntgene benzese de uzun bir alan incelendiği için farklı donanımlı bir cihaz gerektirmektedir. Bu donanım, tüm cihazlarda bulunmaz. Bu inceleme de diğer teknoloji alanlarında olduğu gibi zaman içinde gelişmeler göstermiştir. Merkezimizde daha az radyasyonlu çok amaçlı dijital röntgen cihazı bulunmaktadır. Bu cihazla çekimler yapılmakta, çekilen görüntüler üzerinde ölçümler alınmaktadır. Ayrıca diğer hekimlerin de istediği ölçümü yapabilmesi için ölçümsüz görüntüler de hastaya verilir. Dijital tetkik olduğu için saklama, ölçüm yapma, birden fazla filme basma, CD’ye kayıt etme, görüntü gönderme gibi diğer tüm dijital görüntüleme özelliklerine de sahiptir.

SKOLYOZ GRAFİSİ (ORTORÖNTGENOGRAFİ)

Skolyoz, bel kemiğinde farklı nedenlerle meydana gelen eğriliklerdir. Normalde düz olarak duran bel kemiğinin, sağa yada sola ve sıklıkla her iki tarafa oluşturduğu eğrilikler skolyoz olarak adlandırılır. Genellikle skolyoz ile birlikte omurgada dönüklük (rotasyon) birlikte bulunur. Skolyozlar, yapısal olanlar ve olmayanlar olarak sınıflandırılırlar. Genellikle tedavi gerektirecek kadar ileri derecede skolyozlar, kız çocuklarda daha sık görülür. Bazen ise, ailesinde skolyoz bulunan çocuklarda da genetik olarak ortaya çıkabilir.

Skolyoz Grafisi, özel bir röntgen uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde hem eğriliğin varlığı tam olarak kanıtlanır, hem de alınan grafiler üzerinde ölçüm yapılarak skolyozun derecesi orataya konur. Skolyoz Grafisinde tüm bel kemiğini film üzerinde görüntülemek mümkün olmaktadır. Ortoröntgenografi bir Dijital öntgen yöntemi olup, aynı zamanda bacaklardaki kısalıkların tespiti için de kullanılmaktadır. Betatom Görüntüleme Merkezi'nde bulunan Dijital Röntgen cihazımızla Skolyoz Grafisi yani Ortoröntgenogram tetkikleri yapılabilmektedir.

Skolyoz filmi nasıl çekilir?

Skolyoz 3 boyutlu bir röntgen filmidir.. Tek bir yönden çekilen tek bir film ile tam olarak anlaşılamaz. En az 2 plandan çekilen grafilere ihtiyaç vardır. Standart olarak ön-arka ve yan filmler çekilir. Skolyoz filminde boyundaki en üst omurlardan, kalça kemiklere kadar tüm kemik yapılar tek büyük bir filmde görülmelidir. Parça parça çekilen filmlerde analiz zorlaşabilir veya imkânsız hale gelebilir. Skolyoz filmi çekilmesinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise skolyoz filmlerinin ayakta çekilmesidir. Ayakta durulduğunda yer çekimi etkisi ile eğrilikler gerçek durumlarını daha iyi yansıtacaktır.

Bizi Arayın! +90 (212) 557 76 98
E-Posta Gönderin! info@betatom.com.tr

Randevu Talep Formu

Kişisel bilgilerinizi 3. kişi ya da kurumlarla paylaşmaz. Kişisel bilgileriniz size ulaşabilmek amacıyla kullanılır.