Direkt / Endirekt Röntgen

Direkt / Endirekt Röntgen

Betatom'da bulunan C kollu dijital röntgen-DSA cihazı ve kullanılan yeni teknikler sayesinde, her türlü radyolojik inceleme dijital olarak daha yüksek kalitede, daha düşük radyasyon verilerek ve daha hızlı olarak yapılabilmektedir.
Direkt / Endirekt Röntgen

DİREKT RÖNTGEN

Merkezimizde tüm direkt radyoloji incelemeler yapılabilmektedir. Çekilen bu görüntüler, CR sistemleri ile dijital olarak elde edilmektedir. Bu incelemeler uzman radyologların denetiminde konusunda eğitim görmüş, deneyimli teknikerler tarafından yapılmaktadır.
Çekilen görüntüler DİCOM formatında PACS sistemi üzerinden anında doktorlara ulaşmakta, görüntülerle ilgili her türlü veriye ister merkezimiz içinden ister dışından web üzerinden istenildiği zaman erişim imkanı sağlamaktadır.

Rutin incelemelerin tümü uzman radyologlar tarafından raporlanmaktadır.

DİREKT RÖNTGEN TETKİKLERİ

- AKCİĞER GRAFİLERİ
- VERTEBRA GRAFİLERİ
- KEMİK VE EKLEM GRAFİLERİ
- KAFA GRAFİLERİ
- SİNÜS GRAFİLERİ
- EKSTREMİTE GRAFİLERİ(KOL BACAK GRAFİLERİ)
- DÜS GRAFİ

Betatom’ da bulunan C kollu dijital röntgen-DSA cihazı ve kullanılan yeni teknikler sayesinde, her türlü radyolojik inceleme dijital olarak daha yüksek kalitede, daha düşük radyasyon verilerek ve daha hızlı olarak yapılabilmekte, elde edilen görüntüler
bilgisayar ortamında saklanabilmekte, çoğaltılabilmekte ve işlenebilmektedir.

ENDİREKT RÖNTGEN

Endirekt Röntgende X-ışını kullanılır. Normal radyogramlarda görülemeyen yapılar kontrast maddenin ağız veya damar yolu ile verilmesi sonucu boyanarak görünür hale getirilir. Kontrast maddeler, baryum ve iyot gibi radyoopak maddeler içeren ilaçlardır. Kontrast maddeler, yapılacak olan radyolojik incelemenin özelliğine göre, hastaya içirilerek, lavman yapılarak, idrar sondası yoluyla veya damar yoluyla verilir. Kontrast madde verilmesinden sonra, incelenen organ doktor tarafından ekranda izlenerek patolojinin ve organın özelliğine göre farklı pozisyonlarda radyogramlar alınır.

İnceleme öncesinde hastalar, inceleme konusunda bilgilendirilir, gerekiyor ise yazılı olarak aydınlanmış onamları alınır, tüm kıyafetlerini ve metal takılarını çıkararak inceleme için hazırlanan hasta önlüğünü giyerler. Hamilelik olasılığı veya ilaç allerjisi olan hastalar, istem sırasında klinisyeni ve tetkik öncesinde incelemeyi yapacak doktoru bilgilendirirler.

İncelemeden sonra radyogramlar, Endirekt Röntgen yapan konusunda uzman radyoloji doktorlarımız tarafından değerlendirilir, tetkiki isteyen doktora verilmek üzere, bir rapor yazılır.

ENDİREKT RÖNTGEN İLE EN SIK YAPILAN İNCELEMELER

- HSG ( İLAÇLI RAHİM FİLMİ)
- İVP( İLAÇLI BÖBREK FİLMİ)
- İNCE BARSAK GRAFİSİ
- KOLON GRAFİLERİ
- ÖZEFAGUS GRAFİLARİ
- VOİDİNG SİSTOGRAFİ

HSG (HİSTEROSALPİNGOGRAFİ)

Rahim filmi olarak bilinen “Histerosalpingografi” (HSG) rahim boşluğunun ve her iki tübün değerlendirilmesinde kullanılan bir düz röntgen film tekniğidir. Rahim filmi genellikle çocuk isteği olan hastalarda tüplerin geçirgenliğinin incelenmesi için
uygulanmaktadır. Bazen rahim şekil anomalilerinde, myom ve polip gibi hastalıkların tanısında da kullanılmaktadır. İşlem sırasında rahim ağzına yerleştirilen özel kateterlerden verilen röntgen ışınında kendini belli eden bir ilacın rahim ve tüplere doluşu takip edilerek bu organların yapısı ortaya konulmaktadır.

Merkezimizde rahim filmi olarak bilinen Histerosalpingografi (HSG) anesteziye gerek kalmadan, ağrısız ve olabildiğince komplikasyonsuz olarak yapılabilmektedir.

Ağrısız rahim filmi nasıl çekilir?

Rahim boşluğu içinde mevcut olabilecek yapışıklık, polip gibi patolojiler ile rahmin doğumsal anomalilerinin rahim filminde görülebilmesi, teşhis edilebilmesi için filmlerin rahmin tam karşısından çekilmesi gerekir. Ne var ki rahim, kadın bedeninde genellikle öne veya bazen arkaya doğru kıvrıktır. C kollu röntgen cihazı yoksa, rahmin ön yüzünden film çekebilmek için rahmi çengelli bir alet ile tutup aşağıya doğru çekmek ve düzleşmesini sağlayarak o şekilde görüntü almak gerekir. Aksi takdirde iyi bir film olmaz. Bu durum ağrıya sebep olabilir.

Merkezimizde bulunan C kollu röntgen cihazı hareket ederek tam rahmin karşısına geçer ağrısız ve net görüntüler alabilmemizi sağlar. C kollu röntgen cihazının kullanılması çok kısa süren, ağrısız, kanamasız rahim filmi incelemesini mümkün kılmakta, hastaların ve uygulamayı yapan hekimin aldığı radyasyon dozu çok düşük olmakta, komplikasyon ve yan etkiler azalmakta, sonuçlar da daha sağlıklı olmaktadır.

Rahim filmi (histerosalpingografi-HSG) incelemesi sırasında ağrıya neden olabilecek diğer husus ise rahim ağzına takılan kateterden kaynaklanmaktadır.
Betatom’ da bu işlem için tek kullanımlık ince, yumuşak kateterler kullanılmakta, işlemi uygulayan hekimin de özen göstermesi ile ağrı, minimalize edilmektedir.

İlaçlı rahim filmi (ilaçlı film, HSG, histerosalpingografi) neleri gösterir?

X-ışınlarına duyarlı opak maddenin yayılım şekli değerlendirilerek; I. Uterus (rahim) boşluğu içinde yer kaplayan kitlelerin varlığı araştırılır (Bu rahim içi kitleler endometrial polip, submüköz myom, uterin sineşi adı verilen rahim içi yapışıklıklar olabilir).
II. Opak maddenin tüpler içinde ilerleyişi ve karın içine yayılışı sonrasında tüplerin durumu araştırılır. Tüplerin birinde veya her ikisinde birden kısmi ya da tam bir tıkanıklık olup olmadığı anlaşılabilir. Tüplerin tıkanıklık haline "tubal obstruksiyon" adı verilir.
HSG, infertilite ( tüp bebek) araştırmalarında sıklıkla rutin olarak uygulanan bir yöntemdir.

Her tüp bebek ve infertilite (kısırlık) tedavisine başlamadan önce HSG çekilmesi şart mıdır?
Evet. Her tüp bebek (ivf) ve kısırlık tedavilerinden önce HSG, yapılması şarttır.

İlaçlı rahim filminin (ilaçlı film, HSG) diğer avantajları nelerdir?
En önemli avantajlarından birisi de HSG’ nin tedavi edici özelliğidir. Şöyle ki; HSG çekilmesini takiben tüplerin içindeki küçük yapışıklıkların açılması söz konusudur. İnfertil (kısırlık sorunu olan) bir bayanda diğer parametreler normal ise ve HSG çekilmesine
rağmen tüm bulgular normal olsa bile kişi infertilite tedavisine başlanmasa filmin çekiminden sonraki 6 ayda gebelik oranları artmaktadır. Bu nedenle HSG kısırlık tedavisinde hem teşhis için hem de tedavi için önemli bir yöntemdir.

HSG için en ideal zaman nedir?
HSG çekimi için en uygun zaman adet bitiminden bir kaç gün sonrasıdır. Daha sonrasında veya adet döneminde hsg filmi çekimi önerilmez.

ÖZEFAGUS GRAFİLERİ

1. Özefagus Mide Duodenum Grafisi

2. Özefagus Pasaj Grafisi

özefagus mide duodenum grafisi (yemek borusu mide oniki parmak  barsağı) grafisi olarak adlandırılır. Hastaya gaz yapıcı tablet ve baryumlu kontrast madde içirilerek, bu  organların iç yüzeyleri görünür hale getirilir. Tetkik öncesinde hazırlık gereklidir.

Hazırlık:
Tetkikten önce en az 8 saat hasta yemek yememeli, su ve sigara içmemelidir. Hasta, sürekli kullandığı ilaçları çok az miktarda su ile alabilir.

İnceleme nasıl yapılır?
Önce, midenin hareketlerini azaltıcı bir ilaç hastaya damardan enjekte edilir. Daha sonra hasta gaz yapıcı tableti yutar, böylece midenin şişerek daha iyi görüntülenmesi sağlanır. Bunu takiben, hastaya baryumlu kontrast madde içirilir. Ekranda ilacın yemek borusu ve mideden ilerleyişi doktor tarafından izlenerek çeşitli pozisyonlarda filmler çekilir. Çekim, yaklaşık yarım saat içerisinde tamamlanır. İnceleme hastada herhangi bir rahatsızlık oluşturmaz.

İNCE BARSAK GRAFİSİ
İnce barsakların kontrast madde içirilmesi (ince barsak pasaj grafisi) veya hastaya yutturulan bir tüp aracılığıyla hava ve kontrast madde verilmesi yoluyla (enteroklizis) incelenmesidir. Öncesinde hazirlik gereklidir. Tetkikten önceki 2 gün boyunca, hasta sulu gıdalar almamalıdır. Tetkik öncesinde, en az 12 saatlik açlık ve barsak tamizliği için müshil kullanimı gereklidir.

İnceleme nasil yapılır?
Hastaya baryumlu kontrast madde içirilerek maddenin ince barsaklarda ilerleyisi doktor tarafindan ekranda izlenir. Kontrast madde kalin barsaklara kadar ilerler ve bu esnada çesitli pozisyonlarda filmler çekilir (Ince barsak pasaj grafisi). Ayrica daha detayli inceleme gerektiren durumlarda hastaya burnundan ince bir tüp yutturulur. Bu tüp, oniki parmak barsagina yerlestirilir ve tüpten kontrast madde ile birlikte hava verilir. Bu sekilde filmler alınır. Çekimin süresi, verilen kontrast maddenin kalin barsağa geçis süresine göre değisir.

KOLON GRAFİLERİ

İki çeşit baryumlu kolon incelemesi vardır; tek kontrast ve çift kontrast. Kolon kanseri taramasında genellikle çift kontrastlı kolon tetkiki kullanılır.

1- Tek Kontrastlı Kolon grafisi

Teknisyen makata bir tüp yerleştirir ve tüpün ucu baryum solüsyonunun olduğu torbaya bağlanır. Verilen baryum yavaşça kolonu sıvar. Bu şekilde kolon görünür hale gelir. Kolon baryum ile doldukça, dışkılama hissi duyulabilir. Baryum vermek için rektuma yerleştirilen tüpün ucunda küçük bir balon vardır. Tüp yerleştirildikten sonra baryum kaçışını engellemek için bu balon şişirilir. Tetkik esnasında masa üzerinde farklı yönlere dönülmesi istenebilir. Böylece verilen baryum tüm kolon segmentlerini doldurur ve kolonun farklı açılardan izlenmesine olanak sağlar. Filmler çekilirken nefesin tutulması istenir.

2- Çift Kontrastlı Kolon grafisi

Bu işlemin tek kontrastlı tetkikten en önemli farkı, kolonun hava ile doldurulmasıdır. Böylece daha kaliteli görüntü elde edilir. Polip gibi daha küçük lezyonlar rahatlıkla seçilebilir. Kolon tetkiki 20-30 dakikada tamamlanmakla birlikte, nadir durumlarda 45 dakikaya kadar çıkabilir. Bu tetkik karında hafif kramplara neden olabilir. Tetkikin bitimi ile şikâyetler sonlanır. Tetkik bitince rektuma yerleştirilen tüp çıkarılır ve kolonun boşaltılması istenir. Tetkiki takip eden birkaç gün dışkı, içeride kalan baryuma bağlı olarak beyaz, gri veya pembe görünümde olabilir. Geride kalan baryum kabızlığa neden olabileceğinden bol miktarda su içilmesi tavsiye olunur.

VOİDİNG SİSTOGRAFİ

Voiding Sistoüretrografi (VSUG) mesane ve alt üriner sistemin değerlendirilmesi için kullanılan bir X-ışını ile görüntüleme yöntemi olup mesaneye bir sonda ile verilen kontrast madde aracılığıyla, işeme sırasında idrar yollarının görüntülenmesidir.
Çocuklarda üriner sistem infeksiyonunu takiben vezikoüreteral reflü şüphesi varlığında VSUG incelemesine gerek duyulmaktadır.

Voiding sistoüretrografi için çocuğum nasıl hazırlanmalıdır?

VSUG, X-ışını kullanan bir görüntüleme yöntemi olduğu için metal cisimler görüntüyü etkileyebilir. Bu nedenle çocuğunuzun metal düğme ya da fermuar içeren giysiler giymemesi gerekmektedir. Başka bir hazırlık yapılmasına gerek yoktur. Çocuğun inceleme sırasında işerken de görüntülenmesi gerektiğinden sakinleştirici ilaçlar genellikle kullanılmamaktadır. İnceleme öncesi çocuğunuzu çekim hakkında bilgilendirmeniz, çekimin çok daha rahat gerçekleşmesini sağlamakta ve gereksiz korkulara engel olmaktadır.

Bu inceleme olası bir enfeksiyonun böbreklere taşınmaması için aktif idrar yolu enfeksiyonu varlığında yapılmamaktadır. Bu nedenle tetkik öncesinde idrar, idrar tahlili ve/veya idrar kültürü ile incelenmelidir. Kültürde mikrobik üreme varsa enfeksiyon tedavi edildikten sonra inceleme yapılmalıdır. İdrar tahlil ve/veya kültürü temiz ise herhangi bir sakınca yoktur.

Voiding sistoüretrografi nasıl yapılır?

Radyoloji teknisyeni çocuğunuzu inceleme masasına yerleştirdikten sonra çocuğun hareketini engelleyici araçlar kullanabileceği gibi sizden de çocuğu tutma konusunda yardım isteyebilir. Kontrast madde verilmeden önce mesane boşken bir film çekilir. Daha sonra özel bir sıvıyla çocuğunuzun cinsel organını temizlenir ve mikropsuz bir ortam sağladıktan sonra ince bir kateter (ince, esnek bir tüp) idrar yolundan geçirerek mesaneye yerleştirilir. Tüpün ucu kontrast madde içeren bir torbaya bağlanarak yerçekiminin etkisiyle mesane tamamen dolana kadar beklenir.

Mesane dolarken mesaneden üst idrar yollarına kaçış olup olmadığına bakılarak çeşitli filmler çekilir. Mesane tamamen dolduğunda sonda çıkartılır ve çocuk idrarını yaparken seri filmler çekilir.
İşeme sona erdiğinde mesanede idrar kalıp kalmadığını görebilmek için bir film daha çekilerek işlem sonlandırılır. İşlem ağrısız olmakla beraber küçük çocuklar hareketleri engellendiğinde ağlayabilmektedirler. Kateter takılmadan önce çocuğunuzun cinsel bölgesi mikroplardan arındırmak için özel bir sıvıyla temizlenir. Bu sıvı soğukluk hissi oluşturabilir. Kateterin takılması ve mesanenin kontrast madde ile doldurulması ağrısız olmakla beraber bazı çocuklar rahatsızlık hissedebilirler. Çocuğunuzun korkmaması ve sakinleşmesi için, radyasyona maruz kalabileceğinizden kurşun önlük giyme şartı ile çekim süresince yanında kalabilirsiniz. Tüm işlemler, yaklaşık 15 dakikada tamamlanır.

Voiding sistoüretrografi işleminden sonra ne olacak?

Tetkikiniz tamamlandıktan sonra uzman hekimimiz tarafından ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek ve gerekli tanısal bilgileri içerdiğini düşünürse incelemeyi sonlandıracak ya da gerekli gördüğü takdirde ilave incelemeler yapacaktır. Çekimden 1 gün sonra filmlerinizi ve bulgularınızı içeren raporunuzu Betatom Merkezi bankosundan alacaksınız. Çekim sonrasında yapılması gereken özel birşey yoktur. İncelemeden sonra çocuğunuz, herhangi bir kısıtlama olmaksızın normal günlük aktivitelerinize devam edebilir ve herşeyi yiyip içebilir. Bu tetkiki isteyen hekiminize, film ve sonuçlarını mutlaka göstermeniz gerektiğini unutmayınız.

Voiding sistoüretrografi tetkikin çocuğuma ne faydası var?

VSUG, hekimlerinize kalıcı böbrek hasarına yol açabilecek idrar yolu hastalıkları hakkında ayrıntılı bilgi vererek doğru tanıya ulaştırmada ve sizin için en iyi tedavinin planlanmasında yardımcı olacaktır. VSUG, genellikle idrar yolu patolojilerine bağlı oluşan reflünün tanısında ve gerekli tedavinin belirlenmesinde yeterli bilgi sağlamaktadır. Bu sayede çoğu zaman tanısal cerrahi yöntemlerin uygulanmasına gerek kalmamaktadır.

Radyasyon ve Kontrast maddenin yan etkileri nelerdir?

Betatom’ da tam dijital c kollu röntgen cihazı kullanıldığından İşlem sırasında hasta az miktarda radyasyon alır. 5 ile 10 yaş arasındaki çocuklarda bu incelemeye bağlı maruz kalınan efektif radyasyon dozu yaklaşık 1.6 mSv olup ortalama bir insanın 6 ayda maruz kaldığı doğal arka plan radyasyonuna eşdeğerdir. Yenidoğanlarda efektif radyasyon dozu yaklaşık 0.8 mSv olup ortalama bir insanın 3 ayda maruz kaldığı doğal arka plan radyasyonuna eşdeğerdir. Ancak bu tetkiklerin faydası, az miktardaki radyasyonun zararları yanında çok fazladır.Çok ender olarak kullanılan kontrast maddeye karşı alerjik reaksiyonlar gelişebilir. İşlem sırasında mümkün olan durumlarda cinsel organlar kurşun önlükle korunarak çocuklarınızın güvenliği için azami özen gösterilmektedir. Çocuğunun yanında çekim sırasında bulunmak isteyen annelerin gebe olma olasılığı varsa mutlaka radyoloji hekiminize danışmaları gerekmektedir.

Voiding sistoüretrografi sonrası hekiminizi aramanız gereken durumlar nelerdir?

İncelemeden sonra herhangi bir alerjik reaksiyon gelişmişse mutlaka hekiminizi arayınız. Tetkikle ve sonuçlarıyla ilgili sorularınız varsa hekiminizi randevu saatleri içerisinde mutlaka arayınız.

IVP- İNTRAVENOUS PYELOGRAM ( İLAÇLI BÖBREK FİLMİ)

IVP böbrek inceleme filmi, böbrek ve idrar yolları hastalıklarının tanısında başvurulan radyolojik bir inceleme yöntemidir. Bu inceleme Merkezimizde,son sistem C kollu dijital röntgen cihazyla. bu alanda uzmanlık eğitimi almış hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır.Böbrekler ve idrar yolları, karın içi organları (özellikle barsaklar) tarafından örtüldüklerinden röntgen filmlerinde net izlenemezler. Onları net olarak görüntüleyebilmek için incelemeye gelmeden önce barsaklarınızın boşaltılması amacı ile önceden “müshil” adı ile tanıdığımız bir ilaç kullanmanız gerekmektedir. Bu amaçla inceleme randevunuzdan önce size tarif edildiği şekilde hazırlığınızı yaptıktan sonra hiçbir şey yemeyerek merkezimize aç karnına gelmelisiniz.

Içecek olduğunuz müshil ilacı sizi geçici olarak ishal yaparak barsaklarınızın boşalmasını sağlayacaktır. Ilaç, etkisini genellikle 8-10 saat içinde göstereceğinden size bildirilen dozların dışına çıkmamanızı öneririz. IVP filminde; böbreklerinizin ve idrar kollarınızın görüntülenmesi amacı ile “Radyolojik Kontrast Ilaçlar” adını verdiğimiz bir ilacın damar yolu ile enjeksiyonu gerekmektedir. Bu ilaçlar “iyot” içerirler ve kana karıştıktan sonra böbrekler tarafından süzülerek, röntgen filminde böbrek ve idrar
yollarının görüntülenmesini sağlarlar. Bu amaçla kullanılan çeşitli kontrast maddeler bulunmaktadır. Iyot, alerjik bir madde olduğundan, damar yolu ile uygulanması sonrasında, çok ender de olsa, bazı hastalarda alerjik reaksiyonların oluşmasına neden olabilir. Bunlar hafif bulantı hissi, kızarıklık, bazen döküntülerin oluşması gibi reaksiyonlar olup hemen düzelen rahatsızlıklardır.

Bu tür ilaçlar doğrudan doğruya uzman hekimlerimiz denetiminde uygulandığından en ufak bir endişe duymamalısınız. Ancak, bazı alerjik bünyeli hastalarda “iyot”lu kontrast maddelerin daha ciddi alerjik reaksiyonlara da yol açabileceği bilinmektedir. Bu nedenle eğer; bilinen bir alerji hastalığınız varsa (astım, saman nezlesi gibi) ya da bu tür ilaçlar daha önce size uygulanmış ve herhangi bir rahatsızlığınız olmuş ise, bunu inceleme öncesinde radyoloji uzmanımıza bildirmenizi rica ediyoruz. Bu durumda rahatınız için gerekli ek önlemler alınabileceği gibi, daha farklı ilaç uygulamalarına veya inceleme yöntemlerine de karar verilebilir.

İVP İncelemesi için yapılması gerekenler

- Çekim öncesi 212 5577698 nolu telefondan randevu alınız.
- Herhangi bir ilaç kullanıyorsanız hekiminize mutlaka söyleyiniz. işlem öncesi bazı ilaçların en az 24 saat öncesinde kesilmesi gerekmektedir. (Metformin, aminoglikozid, NSAID gibi)
- Böbrek yetmezliği öyküsü olanlar ve 40 yaşın üzerindeki herkesin IVP öncesinde Kreatinin düzeyine bakılması gerekmektedir.
- 10 yaşından küçük çocuklar için hazırlık gerekmemektedir.
- .Inceleme gününden iki gün önce diyete başlayınız.

Çorba, püre, meyve suyu, muhallebi, puding, komposto vb. yağsız, hafif ve posa bırıkmayan gıdalar alınız. Çiğ sebze, meyve, salata, süt ve yoğurt yemeyiniz.
Diyetin ilk günü, verilen ilacın birinci yarısını akşam yemeğinden (2000) bir saat sonra (21 :00) içiniz.Diyetin ikinci günü, verilen ilacın ikinci yarısını akşam yemeğinden (20:00) bir saat sonra (21 :00) içiniz.

- ilaç içildikten sonra inceleme yapılana kadar hiçbir şey yemeyınız.
- Sabah aç karnına Betatom’ a geliniz.

Bizi Arayın! +90 (212) 557 76 98
E-Posta Gönderin! info@betatom.com.tr

Randevu Talep Formu

Kişisel bilgilerinizi 3. kişi ya da kurumlarla paylaşmaz. Kişisel bilgileriniz size ulaşabilmek amacıyla kullanılır.