BT - Multislice Bilgisayarlı Tomografi

BT - Multislice Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı tomografi teknolojisinin ulaştığı son nokta olan Multislice Bilgisayarlı Tomografi cihazımız ile tüm vücut bölgeleri 3 planda ve 3 boyutlu olarak değerlendirilebilmekte, dokular milimetrik hassasiyetle incelenebilmektedir.
BT - Multislice Bilgisayarlı Tomografi

Betatom Emar Görüntüleme ve Tanı Merkezimiz, her türlü hastalığın tanı ve tedavisine olanak tanıyacak en son ve kendi sınıflarının en üst teknolojik düzeyine sahip cihazlarla donatılmıştır. Zaman içerisindekiyeni teknolojiler sistemlerimize uyarlanmaktadır.

Bilgisayarlı tomografi teknolojisinin ulaştığı son nokta olan Multislice Bilgisayarlı Tomografi cihazımız(Ge Brivo 325CT) ile tüm vücut bölgelerinin taramaları saniyeler içinde yapılabilmektedir. "Multislice" tarama teknolojisi ile konvansiyonel CT tetkiklerine göre çok daha kısa bir sürede, daha ince kesitlerle geniş vücut alanları incelenebilmektedir. Böylece tüm toraks ve batın tetkikleri tek nefes tutma süresinde tamamlanabilmektedir. Elde oluşan çok ince kesitler rekonstrüksiyon (yeniden şekillendirme) yöntemleriyle 3 boyutlu olarak aksiel, koronal, sagital planlarda değerlendirilmektedir.

Tüm toraks 10 saniye gibi kısa bir sürede, yaklaşık 1 milimetrenin de altındaki ince kesitlerle taranabilmektedir. Böylece akciğer parankim hastalıklarının ve akciğer kanserinin erken ve kesin tanısı mümkün olmaktadır. Bu amaçla çok düşük dozda ışın kullanılarak kanser tarama programları sağlıklı bireylerde uygulanabilmektedir.

Multislice ct hangi alanlarda kullanılır?

Kalın bağırsak kanseri, kanser sıklık sıralanmasında başlarda yer almaktadır. Erken tanı hayat kurtarıcı olabileceğinden yüksek riskli hastalarda tarama amaçlı geleneksel kolonoskopi kullanılmaktadır. Ancak birçok hasta bu işlemden kaçınmaktadır. İşlem sırasında sedasyon gerekmektedir. Sanal kolonoskopi bu hasta gurubunda alternatif tanı yöntemi haline gelmiştir. CT ile kalın bağırsak yalnız iç yüzeyi değil dışı da değerlendirebilmektedir.

MULTİSLİCE CT

bu incelemenin görüntü kalitesini arttırmakta ve süresini kısaltmaktadır. Aldığı çok daha ince kesitlerle eski sistemler ile görülemeyen hastalıklara kolayca tanı konabilmektedir. Dinamik olarak beynin anatomik ve fonksiyonel durumu değerlendirilebilmektedir. Beyindeki kan hacmi, kan akımı ve geçiş hızı hesaplanabilmektedir. Ayrıca beyin ve boyun damarlarının MULTİSLİCE CT ile non-invaziv anjiyografik görüntülenmesi mümkündür.

Özellikle protez gibi metalik ortopedik materyal uygulanmış hastalarda eski CT incemelerinde izlenen görüntü kalitesindeki bozulma, MULTİSLİCE CT ile tamamen düzelmektedir. Ayrıca kalp dışı damarlarda, akciğerde ve diğer BT kullanım alanlarında da non-invaziv olarak yüksek görüntü kalitesi sağlayan güvenilir bir yöntemdir.

SEREBRAL ANJİOGRAFİ

Dinamik olarak beynin ve anatomik fonksiyonel durumunu değerlendirebilmektedir. Beyindeki kan hacmi, kan akımı ve geçiş hızı hesaplanabilmektedir. Ayrıca beyin ve boyun damarlarının MULTİSLİCE CT ile non-invazif anjiografik görüntülenmesi mümkündür.

PULMONER ANJİYOGRAFİ

Multislice Tomografi cihazını kullanarak non-invaziv bir yöntemle pulmoner damarlar görüntülenerek pulmoner emboli, anevrizma, AVM, tümör beslenmesi, yüksek çözünürlükte görüntülenebilmektedir.

SANAL BRONOSKOPİ

Multislice Tomografi ile akciğerleri non-invaziv olarak yüksek görüntü kalitesi ile incelenebilir. Sanal bronkoskopi yapılabilir. Bronş ve akciğer damar hastalıkları yüksek çözünürlük ile gösterilebilir.

KAROTİS ANJİOGRAFİSİ

Multislice Tomografinin klinik kullanıma girmesiyle karotis vertebral sistem anjiyografisinde gold standart olarak yerini almıştır.

ABDOMİNAL, RENAL VE PERİFERİK ANJİOGRAFİ

Multislice Tomografi ile non-invaziv olarak çok kısa sürede ve yüksek çözünürlükte damarlardaki Aterostlerotik plaklar, daha önce yerleştirilmiş greft ve stentler ile akut tıkanmaya neden olan emboliler görüntülenebilmektedir.

SANAL ENDOSKOPİ

Hava yollarını sinüs yada vasküler yapı lar gibi lümen iç yapıların görüntülenmesi sağlanır. Görüntüler sanal bir ''flay thrrough'' uçuş modu kullanılarak dinamik bir şekilde görüntülenir.

SANAL KOLONOSKOPİ

Erken tanı hayat kurtarıcı olabileceğinden yüksek riskli hastalarda tarama amaçlı geleneksel kolonoskopi kullanılmaktadır. Ancak birçok hasta bu işlemden kaçınmaktadır. İşlem sırasında sedasyon gerekmektedir. Sanal kolonoskopi bu hasta grubuna alternatif tanı yöntemi haline gelmiştir. Multislice Tomografi ile kalın bağırsak yalnız iç yüzeyi değil dışı da değerlendirebilmektedir.

LOMBER DİSK VE OMURGA GÖRÜNTÜLEME

Disk hernisi görüntülemede üç boyutlu ve sagital koronal ve aksiyal görüntüler oluşturularak daha kesin sonuçlar elde edilebilmektedir. Özellikle protez gibi metalik ortopedik materyal uygulanmış hastalarda eski ct incelemelerinde izlenen görüntü kalitesindeki bozulma multislice ct ile tamamen düzelmektedir.

Multislice bilgisayarlı tomografinin avantajları

Bilgisayarlı tomografi diğer x-ışın incelemelerine göre bazı avantajlara sahiptir. Özellikle organların, yumuşak doku ve kemiklerin şekil ve yerleşimini oldukça net gösterir. Ayrıca BT incelemeleri hastalıkların ayırıcı tanısını yaparak tedavi yöntemlerini değiştirmektedir.

Diğer görüntüleme yöntemlerinden daha erken ve doğru şekilde birçok hastalığın teşhisini sağlamaktadır. Hastalıklar erken teşhis edildiğinde daha iyi tedavi edildiklerinden, BT bu üstün özellikleriyle doktorların birçok hayat kurtarmasına yardımcı olmuştur.

Hasta konforu yükselir, zaman maliyeti düşer...

Betatom’ da bulunan multislice bilgisayarlı tomografi cihazı sayesinde kapalı yer korkusu olan, istemdışı haraketli, acil müdahale gereken, nefes darlığı çeken hastalarda da tomografi çekimi kolaylıkla yapılabilmektedir.

multislice bilgisayarlı tomografide, cihazın yeniden görüntü oluşturma özelliği ile sadece enine kesit değil MR gibi bir çok planda net görüntü alınmaktadır. Bu da doktorlarımıza doğru ve eksiksiz tanı yapabilme imkanı sağlamaktadır. Diğer merkezlerde 15-30 dakika civarında verilen Bilgisayarlı Tomografi hizmeti, merkezimizde maksimum 1 dakikada hatta saniyeler içerisinde verilmektedir. Tümörlerde daha hassas tanı imkanı sağlar 3 Boyutlu net görüntü sağlar Plastik cerrahi, kırık vb. müdahalelerde ameliyat planlamasına hizmet

Otomatik Enjektör

Betatom’ da Mutlislice ct çekimlerinde mükemmel tanı imkanı sağlayan görüntüler elde etmek için ilaçlı çekimlerde otomatik enjektör sistemi kullanılmaktadır. Çekimin daha hızlı gerçekleştirilmesini, ilaç testinin otomatik yapılmasını tek bir enjeksiyon programlamasıyla birkaç bölgenin kontratlı incelenmesini mümkün kılarak hem hasta rahatlığını hem de hızlı ve mükemmel tanı imkanını artırmaktadır.

Kontrast miktarı ve veriliş hızı otomatik ayarlanmaktadır. Ayrıca hem hasta hem de sağlık personeli için daha güvenli bir sistemdir.

İnceleme rahatsızlık verici mi? Herhangi bir tehlikesi var mı?

İncelemenin kendisi tamamen ağrısızdır. İnceleme sırasında hastadan BT cihazının masasında hiç hareket etmeksizin yatması istenir. Yapılacak incelemenin türüne bağlı olarak hastaya kol damarlarından kontrast madde enjekte edilebileceği gibi ağızdan kontrast madde içmesi de istenebilir. İncelemenin bu kısmı hasta için biraz rahatsızlık verici olabilir.

Kontrast maddeler iyot içerdiği için bazı kişilerde allerjik reaksiyonlara neden olabilir. Hastanın inceleme öncesinde teknisyen ya da radyoloğa bu tür maddelere karşı daha önce allerjik bir reaksiyon gösterip göstermediğini ve eğer varsa başka maddelere karşı allerjisini bildirmesi gerekir. Hastaya daha önceden yapılmış bir BT incelemesinde, IVP olarak adlandırılan böbrek incelemesinde veya anjiografi sırasında kontrast madde verilmiş olabilir.

BT cihazları X ışınlarını kullanır. Betatom’ da bulunan multislice ct cihazı hastanın güvenliği için en iyi şekilde dizayn edilmiş olup inceleme sırasında maruz kalınan radyasyon miktarı gerekli en az düzeyde olacak şekilde imal edilmiştir. X ışınları anne karnında gelişmekte olan fetusa zarar verebileceğinden inceleme hazırlığına başlamadan evvel hasta hamilelik şüphesi varsa bu konuda doktora veya teknisyene bilgi vermelidir.

İnceleme sırasında neler olur?

Teknisyen hastayı incelemenin yapılacağı odaya götürerek yapılacak incelemeye göre hastanın sırt üstü veya yüz üstü masaya yatmasını sağlar. Hastanın rahat etmesi önemlidir, çünkü inceleme süresince hastanın hareket etmemesi gerekir.

BT incelemeleri hastaların tıbbi problemlerine ve incelenecek vücut kısmına göre farklılıklar gösterir. Hastalığın teşhisi için incelemenin nasıl yapılması gerektiğine radyolog karar verir.

Örneğin eğer batın bölgesi incelenecekse göğüs alt kısmından pelvis üst kısmına kadar kadar olan kesim taranacaktır. Böyle bir inceleme süresince sizden görüntülerin bulanık çıkmaması için belli aralıklarla nefesinizi tutmanız istenecektir .

Makina işlem süresince bazı sesler çıkarır. Hastanın üstünde yattığı masa her bir görüntü oluştuktan sonra bir miktar hareket edecektir. Ayrıca teknisyen ya da makina tarafından nefes tutup vermeyle ilgili hastaya sinyal verilecektir. Kimi incelemelerde işlem öncesinde veya sırasında doktor veya teknisyen tarafından kontrast madde enjeksiyonu yapılabilir. Bu radyoloğun görüntüleri daha iyi değerlendirmesini sağlıyacaktır. Eğer işlem sırasında veya enjeksiyon sonrasında hasta bir rahatsızlık hissederse bunu teknisyene veya doktora bildirmelidir.

Bir bilgisayarlı tomografi incelemesi ne kadar sürer?

İncelemeler hastalarının klinik bulgularına bağlı çekim yapılacak vücut bölgesi için her hastada ayrı ayrı planlanır. Bundan dolayı yapılan BT incelemesi daha önce yaptırmış olduğunuz bir BT incelemesinden farklıysa ya da inceleme sonunda ek görüntüler alma ihtiyacı duyulmuşsa endişelenmemek gerekir. Betatom’ da kullanılmakta olan tomografi cihazında çekimler saniyeler içinde yapılmaktadır.

İnceleme bitiminde yapılması gerekenler nelerdir?

Radyolog incelemesi yapılan kişinin hastalığıyla ilgili bir sonuca varmasını sağlayacak yeterli bilgiyi elde ettikten sonra inceleme sona erdirilir ve hasta evine gidebilir. İncelemeden sonra herhangi bir kısıtlama olmaksızın normal günlük aktivitelerine devam edebilir.

İncelemeler nasıl değerlendirilir?

İncelemeler uzman radyolog doktorlar tarafından değerlendirilir ve daha sonra yazılı bir rapora dönüştürülerek hastaya teslim edilir. Eğer başka sorularınız varsa incelemenizi yapacak olan doktorlar ve teknisyenlerden gerekli bilgileri alabilirsiniz

Hastanın muayenesi sonucunda doktoru tarafından çekilmesi uygun bulunan bilgisayarlı tomografi çekimi için hastaların Betatom Emar Görüntüleme Merkezine bizzat gelerek ya da aşağıdaki telefona başvurarak randevu almaları gerekmektedir.

Bizi Arayın! +90 (212) 557 76 98
E-Posta Gönderin! info@betatom.com.tr

Randevu Talep Formu

Kişisel bilgilerinizi 3. kişi ya da kurumlarla paylaşmaz. Kişisel bilgileriniz size ulaşabilmek amacıyla kullanılır.