4D Renkli Dopler

4D Renkli Dopler

Betatom’ da, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de seçkin merkez ve kurumlarında uygulanan, ileri teknoloji ürünü olan 4D Renkli Doppler USG cihazı ile gerçek zamanlı 4 boyutlu incelemeler yapılmaktadır.
4D Renkli Dopler

Ultrasonografi tekniğine son yıllarda katılan Renkli Doppler inceleme damarsal yapıların değerlendirilmesinde anjiyografiden önce ve bazen anjiyografi yerine kullanılabilecek noninvaziv bir yöntemdir. Renkli Doppler Sonografi arteriyel ve venöz akımların yönlerine bağlı renk değişimleri ile elde edilen dalga spektrumu sayesinde damarlardaki patolojileri aydınlatabilmektedir.

Renkli Dopler Ultrasonografi nedir?

Sesin hareket eden yapılardan yansırken frekans değişikliği göstermesi temeline dayanan bu yöntem ile damarsal yapılardaki akım incelenir. Akım bilgisi,akımın transdusere olan ve yönü ve hızına göre renklendirilip, B-Mod denilen gri skaladaki damar görüntüsünün içine yerleştirilirse renkli Doppler görüntüleme elde edilir. Grafik şeklinde Doppler spekturumu kullanılarak akım hızları ölçülür, akım tipleri saptanır.

Betatom’ da ayrıntılı ultrasona giren hastalara Renkli Dopler ultrason değerlendirmesi sırasında bebeğin durumu ile ilgili bilgiler verilir.

Ultrason değerlendirme sonrasında da hastalara rapor değil printer çıktısı verilir. Printer (çıktı) üzerinde bebeğin gelişimsel ölçümleri bulunmaktadır. Ayrıca bebeğin anne karnındaki duruşu, hamilelik haftası ve amniyon suyu uygunsa CD kaydı yapılabilmektedir. Uygun olmayan pozisyonlarda CD kaydı yapılamayabilir. Yine Pulse Wave özelliği sayesinde bebeğinizin kalp seslerini de duyabilme imkanı da olabilmektedir.

Renkli Dopler ultrasonografi ile hangi incelemeler yapılabilir?

Arteriyel (atardamar) ve venöz (toplardamar) yapıların incelenmesinde (örneğin boyun damarları-karotis ve vertebral arterler,ekstremite-kol, bacak -arter-venleri, böbrek arterleri, karaciğer ve portal sistem vb);skrotumda varikosel araştırmasında;meme, testis, tiroid, paratiroid, lenf bezleri ve yumuşak doku gibi yüzeyel yapılar ile parankimal organlarda oluşan tümoral ve iltihabi oluşumların damarlanmasının incelenmesinde kullanılır. Damarsal yapılarda tıkanıklığı, venöz kapak yetmezliğini, renal arter stenozunu saptanmasını sağlar.

Gebelikte 20.haftadan itibaren umbilikal arterde ve fetal organlarda yapılan Doppler incelemeleri fetusta gelişme geriliği veya fetal distress olup olmadığı hakkında bilgi verir.

Jinekolojik tümörlerde transvaginal olarak yapılan Doppler incelemesi tümörün iyi veya kötü huylu olup olmadığı hakkında bilgi verir.

Ektopik gebelik (dış gebelik), over torsiyonu hakkında bilgi verir. Transplante organlarda perfüzyonun değerlendirilmesini sağlar.

Özellikle hamile bayanların bebeklerini görüntülemek için girdiği ultrason cihazında, teknolojinin en son nimetlerini sunmayı hedefleyen hastanemiz 4 boyutlu cihazla çocuk sahibi olacak çiftlere büyük yenilikler sağlamayı planlıyor.

Ultrasonda 4. boyut ifadesi çekim sırasında anne karnındaki bebeğin 3 boyutlu görüntülerini fotoğraf kareleri gibi eş zamanlı görüntüleyip kaydedilmesi anlamına geliyor. Bu cihaz sayesinde henüz anne karnındayken bebeğinizin kaşlarını çatması, gülmesi, esnemesi, parmak emmesi gibi hareketlerini anlık ve hızlı bir şekilde izleyebiliyorsunuz.

4 boyutlu ultrason cihazı ile çok erken dönemde cinsiyet, yarık dudak, yarık damak, eksik parmak, beyin ve omurilikten kaynaklanan rahatsızlıkların erken tanısı konulabiliyor. Bununla birlikte ense kalınlığı ölçümü ile görülen "mongolizm" (Down sendoromu) 4 boyutlu ultrason sayesinde üçüncü ayda taranabiliyor.

4. boyut ultrasonlar geleneksel iki boyutlu inceleme özelliğinin yanısıra hem renkli doppler hem de 3. boyut özelliğini birlikte içermesi ile bebek heyecanına kapılan aillelere üçüncü aydan itibaren renkli fotoğraflarını alma fırsatı tanıyor. Ayrıca hastanemiz bu görüntüleri cd ortamına kaydederek aillelerin yıllarca saklayabilme olanağı sağlıyor.

Tüm bu özellikleri ile 4 boyutlu ultrason ailelere bebeklerinin sağlık durumundan sonra en fazla kime ve neye benzediğini merak ettikleri için çekimler sırasında eli, ayağı, burnu, yüzü gibi detayları yorumlama ve bebeği birilerine benzetmeye çalışma gibi hoş anlar yaşatmakta ve hamilelik sürecindeki heyecanın güzel anılara dönüşmesini sağlamaktadır.

Renkli Doppler incelemeleri :

-  Abdominal aorta renkli Doppler ultrasonu
-  Abdominal renkli Doppler ultrasonu
-  Alt ekstremite perforan ven renkli Doppler ultrasonu tek taraflı
-  Fötal biyometri ve biyofizik skorlama
-  İntraoperatif renkli Doppler ultrasonu
-  Karotis renkli Doppler ultrasonu
-  Kitle lezyonu renkli Doppler ultrasonu
-  Meme renkli Doppler ultrasonu
-  Obstetrik renkli Doppler ultrasonu
-  Orbita renkli Doppler ultrasonu
-  Pelvik renkli Doppler ultrasonu
-  Penil renkli Doppler ultrasonu
-  Portal ven renkli Doppler ultrasonu
-  Renal renkli Doppler ultrasonu ( bilateral)
-  Skrotal renkli Doppler ultrasonu
-  Alt ekstremite arteriel sistem RDultrasonu tek taraflı
-  Alt ekstremite venöz sistem RDultrasonu tek taraflı
-  Üst ekstremite arteriel sistem RDultrasonu tek taraflı
-  Üst ekstremite venöz sistem RDultrasonu tek taraflı
-  Tiroid bezi renkli Doppler ultrasonu
-  Transkranial veya transfontanel renkli Doppler
-  Transrektal renkli Doppler
-  Vertebral arter renkli Doppler ultrasonu
-  Vezikoüreteral reflüks renkli Doppler ultrasonu

Bizi Arayın! +90 (212) 557 76 98
E-Posta Gönderin! info@betatom.com.tr

Randevu Talep Formu

Kişisel bilgilerinizi 3. kişi ya da kurumlarla paylaşmaz. Kişisel bilgileriniz size ulaşabilmek amacıyla kullanılır.